Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων – SEO Greece and Cyrpus

Εμείς φέρνουμε αποτελέσματα, σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρίες που ισχυρίζονται ότι προσφέρουν βελτιστοποίηση ιστοσελίδων!

Our SEO process

Διαδικασία Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων

 

  • Research – Με την αρχική έρευνα σιγουρευόμαστε ότι κατανοούμε πλήρως την εταιρεία, τους στόχους και τους ανταγωνιστές σας, αλλά κυρίως σιγουρευόμαστε ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους πελάτες που θέλετε να προσεγγίσετε και τις συνήθειες τους.
  • Implementation of tracking – Εγκαθιστούμε όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μετράμε επακριβώς από πού και πόσες μετατροπές (πωλήσεις, τηλέφωνα, φόρμες επικοινωνίας) πραγματοποιούνται μέσω της σελίδας σας.
  • On page audit – Ελέγχουμε την ιστοσελίδα σας, ώστε να εντοπίσουμε πιθανά τμήματα της που χρειάζονται βελτιστοποίηση. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται συνήθως σε αυτό το στάδιο δεν εστιάζονται σε εικαστικές αλλαγές, αλλά στο περιεχόμενο, την εσωτερική πλοήγηση και τη δομή της ιστοσελίδας.
  • Link building – Δημιουργούμε εσωτερικές υπερσυνδέσεις προς τη σελίδα σας χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και πηγές.
  • On going on page – Μέσα από μια συνεχή διαδικασία έρευνας, εντοπίζουμε καινούριες ευκαιρίες βελτιστοποίησης, ώστε παράλληλα με την αύξηση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας να στοχεύσουμε σε καινούριες λέξεις κλειδιά που θα προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.
  • Monthly reporting – Κάθε μήνα παραδίδουμε μια αναφορά στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καμπάνιας σε μετρίσιμα στοιχεία όπως τζίρος, κίνηση και βελτιστοποίηση θέσεων κατάταξης.

 

Πίσω