Νέο Interface στο Google Adwords

Η Google ανακοίνωσε το καινούριο interface για το Google Adwords. Το καινούριο interface είναι πολύ πιο καθαρό από ότι στο παρελθόν και πιο όμορφο, αν και θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το συνηθίσουμε. Περιλαμβάνει καινούριο menu, tabs και πλοήγηση. Τα κουμπιά και τα γραφήματα έχουν ανασχεδιαστεί επίσης, ώστε τα δεδομένα απόδοσης να είναι πιο γρήγορα προσβάσιμα.

New Adwords Interface

Σκοπός του καινούριου και ανασχεδιασμένου interface είναι να βοηθήσει τους διαφημιζόμενους στη δημιουργία πιο αποδοτικών διαφημίσεων pay per click.

Tags: , , ,